Playing & Learning
From the Past
2021-1-EL01-KA220-SCH-000027810
Playing and Learning from the Past logo

Περίληψη

Το προτεινόμενο έργο είναι ένα διαπολιτισμικό έργο που στοχεύει να συμβάλει στην υποστήριξη και ανάπτυξη του αναδυόμενου πολιτιστικού και ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευομένων, παράλληλα με τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματισμού, αξιοποιώντας την πολιτιστική ταυτότητα κάθε χώρας χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές. Επιλέχθηκε για να καλλιεργήσει δεξιότητες, στάσεις και αξίες όσον αφορά την κοινωνική σημασία, τη διατήρηση και τη μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, μέσω των ΤΠΕ, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τον πραγματικό κόσμο με τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα, να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν διερευνητικά, αξιοποιώντας την εμπειρική-βιωματική τους γνώση μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πολυτροπικές προσεγγίσεις. Η Πολιτιστική Κληρονομιά και η Τεχνολογία ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη συνύπαρξη των λαών μέσω του εντοπισμού και της μετάδοσης κοινών στοιχείων, καλλιεργώντας την ανοχή των μαθητών στη διαφορετικότητα και τη σημασία της διαφορετικότητας, απαλλάσσοντάς τους από μελλοντικά ξενοφοβικά σύνδρομα, στερεότυπα και προκαταλήψεις

Στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης μέσω της διαπολιτισμικότητας και της κατανόησης ότι η τεχνολογία δεν ανατρέπει την παράδοση και τα ειδοποιά της στοιχεία, αλλά αντίθετα, με κατάλληλους χειρισμούς και τεχνικές, την αναδεικνύει μέσω του συνδυασμού του εικονικού και του πραγματικού κόσμου. Στοχεύει μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων αλφαβητισμού να συμβάλει στην υποστήριξη και ανάπτυξη του αναδυόμενου πολιτιστικού και ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών χρησιμοποιώντας την πολιτιστική ταυτότητα κάθε χώρας χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές, διαδραστικά παιχνίδια και προηγμένη τεχνολογία όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα.

«Συγκεκριμένα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος αναμένεται να είναι τα εξής:

-Μέσω της γνωριμίας και παρουσίασης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς των εμπλεκόμενων χωρών, να καλλιεργηθεί η αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ευρύτερη κοινότητα, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να προωθηθεί η πολιτιστική και κοινωνική συμμετοχή και ένταξη.

-Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών για την παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και της ομαδικής συμμετοχής με έμφαση στην ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων για την υλοποίηση του οράματος ενός σχολείου ανοιχτού στην Ευρώπη

-Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων για την εδραίωση μιας κοινωνίας βασισμένης σε δημοκρατικές και ηθικές αξίες

- Καλλιέργεια παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς που θα μεταδοθεί στις μελλοντικές γενιές"
 

Νέα