Οδηγός για την ενσωμάτωση της μάθησης με βάση το παιχνίδι

Επικεφαλής Οργανισμός Αποτελέσματος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αφορά στη σύνταξη ενός πλήρους οδηγού εφαρμογής της παιχνιδοκεντρικής μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Ενώ οι περισσότεροι σχετικοί οδηγοί εστιάζουν είτε στο τεχνικό/πρακτικό μέρος, στο παιδαγωγικό μέρος ή καλύπτουν εμπορικές χρήσεις μαθησιακών βοηθημάτων, ο απώτερος στόχος αυτού του οδηγού είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους εκπαιδευτικούς, ώστε να ξέρουν πώς να σχεδιάζουν, να χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν τη μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι στην τάξη τους. Από τη θεωρία στην πράξη, με παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων, μελέτες περίπτωσης , έτοιμο προς χρήση ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καλές πρακτικές κ.λπ.

 

Δείτε εδώ, τον οδηγό διαθέσιμο δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες τον πάρτνερ:

Image
Image
Image
Image
Image