ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Image
Ιδρύθηκε το 2004 στα Τρίκαλα της Ελλάδας, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας AKETH-DCT είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διαπιστευμένος από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο / πάροχος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ( VET) . Η αποστολή του οργανισμού ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ. για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας – ιδίως μεταξύ των νέων, παρέχοντας πιστοποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξη, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής τους.

Το AKETH-DCT έχει εξαιρετική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, και τόσο στα Ε.Ε. Προγράμματα όσσ και στα εθνικά προγράμματα, ειδικά στην υλοποίηση αυτών της ΕΕ, το AKETH-DCT έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ατζέντα σε διάφορα θέματα όπως: πολιτικές κατάρτισης και αναγνώρισης, ανάπτυξη ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργασίες σχολείων, αειφόρος ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ. Τα μέλη του προσωπικού του τμήματος των Ε.Ε. Προγραμμάτων του ΑΚΕΘ έχουν υψηλό μορφωτικό και ακαδημαϊκό προφίλ και έχουν συμμετάσχει σε πολλές κοινωνικές και επιστημονικές αναλύσεις κάτι που επισημαίνεται στα βιογραφικά τους και στην επιστημονική / ερευνητική τους εμπειρία.
Fournonission 4, 42100 Trikala, GREECE
https://aketh.eu/index.php/en/
a.kostoulas@aketh.gr