Playing & Learning
From the Past
2021-1-EL01-KA220-SCH-000027810
Playing and Learning from the Past logo

Rezumat

Proiectul propus este un proiect intercultural ce vizează să contribuie la sprijinirea și dezvoltarea culturii emergente și a competențelor digitale ale elevilor, împreună cu îmbunătățirea competențelor de alfabetizare, prin utilizarea identității culturale a fiecărei țări cu ajutorul aplicațiilor online. A fost ales pentru a cultiva abilități, atitudini și valori în ceea ce privește semnificația socială, conservarea și transmiterea patrimoniului cultural. În același timp, prin intermediul TIC, cursanții vor avea posibilitatea de a combina lumea reală cu obiecte virtuale tridimensionale, de a interacționa și colabora în mod curios, utilizând cunoștințele empirico-experiențiale prin posibilitățile oferite de abordările multimodale. Patrimoniul cultural și tehnologia încurajează cooperarea și conviețuirea popoarelor prin identificarea și transmiterea elementelor comune, cultivând la cursanți toleranța față de diferență și importanța diversității, eliberându-i de posibile tendințe xenofobe, stereotipuri și prejudecăți

Scopul acestui proiect este de a consolida dimensiunea europeană prin interculturalitate și prin înțelegerea faptului că tehnologia nu anulează tradiția și elementele identitare, ci, în schimb, cu ajutorul unor abordări și tehnici adecvate, o pune în valoare prin combinarea lumii virtuale cu cea reală. Prin îmbunătățirea competențelor de alfabetizare, proiectul își propune să contribuie la sprijinirea și dezvoltarea culturii emergente și a alfabetizării digitale a elevilor prin utilizarea identității culturale a fiecărei țări cu ajutorul aplicațiilor online, a jocurilor interactive și a tehnologiilor de ultimă generație, cum ar fi realitatea virtuală și augmentată.

În mod specific, se așteaptă ca rezultatele programului să fie următoarele:

-prin cunoașterea și prezentarea patrimoniului cultural local al țărilor implicate, cultivarea sentimentului de "apartenență" la o comunitate mai largă, reducerea inegalităților sociale și promovarea participării și integrării culturale și sociale.

-Prin utilizarea noilor tehnologii, pentru a oferi oportunități de dezvoltare a competențelor, creativitate și participare în grup, punând accentul pe egalitate și pe lupta împotriva discriminării, pentru a realiza viziunea unei școli deschise către Europa.

-Prin schimbul de experiențe, pentru a armoniza relațiile dintre elevii de diferite etnii în vederea consolidării unei societăți bazate pe valori democratice și morale.

-Cultivarea cunoștințelor și abilităților tradiționale necesare pentru conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului cultural care să fie transmise generațiilor viitoare
 

Noutăți