Playing & Learning
From the Past
2021-1-EL01-KA220-SCH-000027810
Playing and Learning from the Past logo

Özet

Proje, her ortak ülkenin kültürel kimliğini çevrim içi uygulamalar kullanarak okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin ortaya çıkan kültürel ve dijital okuryazarlıklarının desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan kültürlerarası bir projedir. Kültürel mirasın sosyal önemi, korunması ve aktarılması açısından beceri, tutum ve değerleri geliştirmek için seçilmiştir. Aynı zamanda bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrencilere gerçek dünyayı üç boyutlu sanal nesnelerle birleştirme, sorgularken etkileşim kurma, iş birliği yapma, çok modlu yaklaşımların sunduğu olanaklar aracılığıyla ampirik-deneysel bilgilerini kullanma fırsatı verecektir.

Bu projenin amacı, kültürlerarasılık ve teknolojinin geleneksel unsurları altüst etmediği, bunun yerine uygun tekniklerle sanal ve gerçek dünyanın birleşimiyle vurguladığı anlayışı yoluyla Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Proje, okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi yoluyla çevrim içi uygulamaları, etkileşimli oyunları, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi en son teknolojileri kullanarak her ülkenin kültürel kimliğini kullanarak öğrencilerin kültürel ve dijital okuryazarlığının desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir:

- İlgili ülkelerin yerel kültürel mirasının tanınması ve tanıtılması yoluyla daha geniş bir topluluğa "ait olma" duygusunun geliştirilmesi, sosyal eşitsizliklerin azaltılması ve kültürel ve sosyal katılım ve entegrasyonun teşvik edilmesi

- Avrupa standartlarında bir okul vizyonunu gerçekleştirmek için eşitlik ve ayrımcılıkla mücadeleye vurgu yaparak beceri geliştirme, yaratıcılık ve grup katılımı için fırsatlar sağlamak üzere yeni teknolojilerin kullanılması

- Demokratik ve ahlaki değerlere dayalı bir toplumun sağlamlaştırılması için farklı etnik kökenlerden gelen öğrenciler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla deneyimlerin paylaşılması

- Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi için gerekli geleneksel bilgi ve becerilerin gelecek nesillere aktarılması
 

İletişim